EXCELLENT SA

32-003 Podłęże 662

NIP: 676-10-26-714
KRS: 0000169449

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

Wysokość kapitału zakładowego: 3 259 200,00 zł – wpłacony w całości

MAPA

Specjalista ds. Logistyki

Andrzej Wenda

Telefon 12 653 05 66
Kom. 697 698 507
andrzej.wenda@excellent.com.pl
 

Przedstawiciel Regionalny - strefy 1 + 2

Jacek Maszkiewski

Telefon 12 653 05 66 w.172
Kom. 601 493 266
jacek.maszkiewski@excellent.com.pl

Przedstawiciel Regionalny - strefa 2

Anna Dębińska

Kom. 603 929 597
anna.debinska@excellent.com.pl
 

Przedstawiciel Regionalny - strefa 3

Marian Gronowski

Kom. 607 628 865
marian.gronowski@excellent.com.pl
 

Kierownik Działu Ram

Ewa Wiśniewska

Telefon 12 653 05 66
Kom. 603 889 929
ewa.wisniewska@excellent.com.pl

SEKRETARIAT

Telefon 12 653 05 66
Fax 12 657 16 71
sekretariat@excellent.com.pl